Μύρτιλλα

Μύρτιλλα είναι οι καρποί ένος θάμνου της οικογένειας της οικογένειας. Ερεικίδων (Ericaceae.) του γένους των βακκινίων (Vaccinium). Καρποί ενός θάμνου Μύρτιλλο, βακκίνιο το Μύρτιλλο, bilberry Διαβάστε το σχετικό αφιέρωμα

Syndicate content