Πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων λαδιών στον Δήμο της Αθήνας


σίγμα

την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών και ζωϊκών λιπών προχωρά ο δήμος της Αθήνας. Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας έγινε την ημέρα που παγκοσμίως γιορτάζεται το Περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, ο δήμος προχωρά στη δημιουργία ενός δικτύου σε χώρους εστίασης και παραγωγής τροφίμων, καθώς και σε νοικοκυριά. Σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης, θα διανέμει δωρεάν τα δοχεία συλλογής των τηγανελαίων τα οποία θα αντικαθίστανται, όταν γεμίζουν, ενώ τα λάδια θα οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Όπως τόνισε, κατά την παρουσίαση του προγράμματος, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Δημόπουλος "η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Αθηναίων έχει δύο καινοτόμα χαρακτηριστικά. Στοχεύει στη συγκέντρωση των απόβλητων βρώσιμων ελαίων και από τις κατοικίες, και παράλληλα θα χρηματοδοτεί κοινωφελή ιδρύματα και κοινωφελείς οργανώσεις, με 50 ευρώ για κάθε τόνο συλλεγόμενου λαδιού. Πιστεύουμε ότι οι ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά πολίτες της Αθήνας θα ανταποκριθούν θετικά σε αυτή την προσπάθεια, και θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα".

Σημειώνεται ότι η συλλογή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων είναι σήμερα επιβεβλημένη, τόσο για την αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών στο περιβάλλον, όσο και για τη σωστή αξιοποίησή τους, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.

Τα απόβλητα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους, τόσο στο σύστημα αποχέτευσης, φράζοντας τις σωληνώσεις στις οποίες σιγά-σιγά επικολλούνται, όσο και στους κάδους των απορριμμάτων, από όπου ρέουν προς τα πεζοδρόμια. Μέρος των μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαίων γίνεται ακόμα ζωοτροφή, κάτι που απαγορεύεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό EC 1774/2002(ABPR) για τη διασφάλιση της υγιεινής των ζώων και της διατροφικής αλυσίδας.

Αρκεί να αναφερθεί ότι ένα λίτρο λαδιού μπορεί να μολύνει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού, ποσότητα ικανή για να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για περίπου 14 χρόνια.

Η σωστή χρήση και αξιοποίηση των λαδιών αυτών επιβάλλει την μετατροπή τους σε προϊόντα σαπουνοποιίας, ενώ οι σημερινές δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας επιτρέπουν την αξιοποίησή τους και για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

πηγή: www.ota.gr

Η αξιολόγησή σας: None Αξιολόγηση: 5 (1 ψήφος)
 0